Disclaimer

Horticruitment heeft de informatie die u op de website vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Horticruitment kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Horticruitment niet instaan. Horticruitment verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites, die niet door Horticruitment worden onderhouden. Ondanks de zorgvuldigheid die Horticruitment in acht neemt ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt Horticruitment geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze websites worden aangeboden.
Horticruitment zal alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen. Horticruitment kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Privacy statement

In dit privacybeleid staat beschreven hoe persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, door Horticruitment gebruikt worden.

Voordat wij persoonsgegevens van u verzamelen omschrijft Horticruitment het doel waarvoor die gegevens worden gebruikt. U hebt de keuze om dergelijke gegevens wel of niet aan Horticruitment te verstrekken. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies die het gebruiksgemak van deze website bevorderen, niet werken als u besluit om deze gegevens niet te verstrekken.

Mocht u uw persoonlijke gegevens willen wijzigen of laten verwijderen dan kunt u per e-mail (info@horticruitment.nl) een verzoek indienen.

Horticruitment neemt adequate maatregelen om uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt te beschermen tegen onbevoegde toegang of enige vorm van openbaring. Uw persoonsgegevens die door Horticruitment zijn verzameld worden niet aan derden verkocht.

Het kan voor komen dat de website van Horticruitment links of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet onder het beheer van Horticruitment vallen en waarop ons privacybeleid niet van toepassing is. Raadpleeg te allen tijde het privacybeleid van deze externe websites. U bent zelf verantwoordelijk voor uw contacten met deze externe websites.

Om gebruikspatronen te herkennen registreert Horticruitment uw bezoek in de vorm van pageviews (welke pagina u bezoekt). Dit gebeurt geheel anoniem en deze gegevens zullen alleen gebruikt worden om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen. Uw persoonlijke gegevens worden nooit, zonder nadrukkelijke toestemming van u, opgeslagen en / of verzameld.

Mocht u bezwaar hebben op dit privacybeleid dan kunt u zich tot ons richten middels e-mail (info@horticruitment.nl).

Mocht het privacybeleid van deze website veranderen dan wordt de herziene versie geplaatst. Dit privacybeleid werd voor het laatst herzien op 3 november 2009.